PLA DE CURS 2014-15

Calendari 2ESO



Trimestre 1 - El corrent elèctric
external image RTEmagicC_corriente_electrica_04.jpg.jpg



Activitat 1 - Veritats i mentides sobre l'electricitat








Activitat 2 - D'on ve l'electricitat que utilitzem?Ficha: "La electricidad se distribuye"Ficha: "Factura electricidad"
external image RTEmagicC_File0007_01.jpg.jpg


Activitat 3 - Resistència, Tensió i IntensitatEnllaç - Conceptes bàsics d'electricitattFicha 1: L'àtomFicha 2: Mesures elèctriques
Ficha 3: Llei d'Ohm

descarga.jpg


Activitat final: Instal·lació elèctrica domèstica



Enllac a la feina del dia 27/10




Trimestre 2 - Estructures

Tema 3 - Estructures - Quan una estructura es converteix en art?
Tasca 1: Viatge en el tempsFormulari per avaluar la tasca Viatge en el temps
Tasca 2: Disseny i Creació d'una estructura artística
external image stock-photo-steel-estructure-in-chorrillos-lima-peru-91840268.jpg

Aquesta unitat és interdisciplinar amb l'assignatura d'Arts. Des de Disseny es tracta l'aspecte tecnològic de les estructures, emfatitzant els esforços i tensions a les que estan sotmeses. Des d'Arts es tracta l'aspecte artístic de l'estructura.
Els alumnes acaben dissenyant i construint la seva pròpia estructura.






Trimestre 3 - Disseny i Creació de pàgines Web amb HTML i CSS

external image dissenyweb.jpg

Unitat 5 - Treball amb HTML





Enllaç KhanAcademy: HTML/CSS Haciendo páginas Web - Curs per aprendre HTML i CSS

Enlace para colocar los colores en hexadecimal, para páginas Web

images.jpg


Tasca de la Unitat 5: El meu viatge perfecte





Tasca de la Unitat 6: Depuració d'aigües residualsUnitat Depuració d'aigües residuals
Vídeo gota aigua: https://www.youtube.com/watch?v=d7iaAGAvwY4Visita virtual depuradora: http://www.epsar.gva.es/sanejament/visita-virtual/vr.htm
Animació funcionament d'una depuradora

























































Tema 1 - Màquines i mecanismes - Quina és la utilitat de les màquines i mecanismes?Criteris d'avaluació: A, B, C, D, E i F
external image stock-photo-closeup-of-a-car-alternator-107101298.jpgContingut: Principis de màquines i mecanismes

Unitat que s'emmarca a l'àrea de Comunitat i Servei.

Els estudiants aprenen els coneixements necessaris per muntar les màquines i mecanismes del Tema 2.


Book-Text Unitat 1: Màquines i mecanismes
Activitats - Transmissió de moviment lineal / Transmissió de moviment circular / Transformació de moviment

Recursos:
external image stock-vector-hand-cursor-60229075.jpg
Pàgina de la Wiki del professor


Tasques Unitat 1: Construcció de mecanismes




Tema 2 - Pràctica sobre mecanismes - Com les màquines i mecanismes ens ajuden a estalviar esforços?
Criteris d'avaluació: A, B, C, D, E i F
external image stock-photo-hand-drawing-gears-on-a-white-background-110510555.jpg
Contingut: Pràctica sobre mecanismes de transmissió i transformació de moviment / Construcció amb peces LEGO


Els estudiants (ja familiaritzats amb les peces de LEGO), construeixen màquines i mecanismes apresos en el tema1.


Mecànica - Màquines simples
En esta unidad practicarás la construcción y funcionamiento de las máquinas simples:
  1. Construye la máquina simple indicada en la sesión de clase, a partir de las instrucciones de montaje. Fíjate que, según la máquina simple, varía el nº de construcciones que debes realizar. Aprovecha cuando te sobre tiempo en una sesión, para acabar las construcciones no finalizadas de otras sesiones.
  2. Graba un vídeo para comprobar el funcionamiento de cada una de las construcciones
  3. Responde las preguntas indicadas en la hoja del estudiante
  4. Copia los vídeos y las respuestas de la hoja del estudiante en la carpeta que tienes compartida en Google Drive. Respeta las fechas de entrega previstas.
Máquina simple
Código
Instrucciones de montaje
Nombre archivo vídeo
Enlace Hoja del estudiante - Nombre archivo
external image images?q=tbn:ANd9GcRrQ-2LkGCmzIpwxkyt3c9ITp0y7bw-UCo_GcU63gtXr4zOgneL2g
A1
A2
A3
Palanca
A1-Palanca-ApellidoAl1-ApellidoAl2
A2-Palanca-ApellidoAl1-ApellidoAl2
A3-Palanca-ApellidoAl1-ApellidoAl2
Palanca

A-Palanca-ApellidoAl1-ApellidoAl2
external image images?q=tbn:ANd9GcQsQXJGXAM0IsL7lECEmBI7AoRDmvUfNCRimJuDdXlSWHm80gDPgw
B1
B2
B3
B4
Rueda y eje
B1-RuedayEjes-ApellidoAl1-ApellidoAl2B2-RuedayEjes-ApellidoAl1-ApellidoAl2
B3-RuedayEjes-ApellidoAl1-ApellidoAl2
B4-RuedayEjes-ApellidoAl1-ApellidoAl2
Rueda y eje

B-RuedayEjes-ApellidoAl1-ApellidoAl2
external image images?q=tbn:ANd9GcQKxhTUPxXt3tu0h1tzD0W0idqGaB5UwXt48XV4yp1w-NtitjQb
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
Polea
C1-Polea-ApellidoAl1-ApellidoAl2C2-Polea-ApellidoAl1-ApellidoAl2
C3-Polea-ApellidoAl1-ApellidoAl2
C4-Polea-ApellidoAl1-ApellidoAl2
C5-Polea-ApellidoAl1-ApellidoAl2
C6-Polea-ApellidoAl1-ApellidoAl2
C7-Polea-ApellidoAl1-ApellidoAl2
C8-Polea-ApellidoAl1-ApellidoAl2
C9-Polea-ApellidoAl1-ApellidoAl2
C10-Polea-ApellidoAl1-ApellidoAl2
Polea

C-Polea-ApellidoAl1-ApellidoAl2
external image images?q=tbn:ANd9GcSVDv48hErf8Mbb70YQim_jcB8HX6w1in1SiQItz8zkkWf7i12W
D1
D2
Plano inclinado
D1-Planoinclinado-ApellidoAl1-ApellidoAl2
D2-Planoinclinado-ApellidoAl1-ApellidoAl2
Plano inclinado

D-Planoinclinado-ApellidoAl1-ApellidoAl2
external image images?q=tbn:ANd9GcTNXewLZ4_vI2s5P509x4gtCXTm6P00DdNqNndCjk3TmUaM5zd_
E1
Calzo o cuña
E-Calzo-ApellidoAl1-ApellidoAl2
Calzo o cuña

E-Calzo-ApellidoAl1-ApellidoAl2
external image lego-4716-technic-engranaje-de-tornillo-sin-fin-10-unidades-color-gris~93760406.jpg
F1
Tornillo
F1-Tornillo-ApellidoAl1-ApellidoAl2
Tornillo
F-Tornillo-ApellidoAl1-ApellidoAl2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Unidad práctica de Máquinas y mecanismos - Criterios evaluados
  • Criterio B - Diseño - A partir de los vídeos y las construcciones realizadas
  • Criterio D - Creación - A partir de los vídeos y las construcciones realizadas
  • Criterio E - Evaluación - A partir de la hoja del estudiante cumplimentada, de cada una de las construcciones realizadas
  • Criterio F - Actitudes - Entrega de proyectos, trabajo diario, aprovechamiento del tiempo de clase

Detalle de los niveles de logro de cada criterio



Retos de máquinas y mecanismos basados en FUERZA y MOVIMIENTO:
Máquinas y mecanismos basados en FUERZA y MOVIMIENTO
Código
Nombre archivo vídeo
Enlace Hoja del estudiante - Nombre archivo
BARREDOR
1A
1B
1AB-Barredor-ApellidoAl1-ApellidoAl2
Barredor
1AB-Barredor-ApellidoAl1-ApellidoAl2
CAÑA DE PESCAR
2A
2B
2AB-Cañapescar-ApellidoAl1-ApellidoAl2
Caña de pescar2AB-Cañapescar-ApellidoAl1-ApellidoAl2
DIVERSIÓN DE CARROS
3A
3B
3AB-Diversioncarros-ApellidoAl1-ApellidoAl2
Diversión Carros
3AB-Diversióncarros-ApellidoAl1-ApellidoAl2
MARTILLO
4A
4B
4AB-Martillo-ApellidoAl1-ApellidoAl2
Martillo
4AB-Martillo-ApellidoAl1-ApellidoAl2



Formulario: Encuesta sobre la Unidad de máquinas y mecanismos










Tema 5 - Tecnologia de l'aigua - L'aigua la utilitzem per netejar, però com es neteja l'aigua?

aigua.jpg


Unitat 6: Tecnologia de l'aigua

Visita EDAR




Excel







Tema 6 - Processing - Programació en Java

external image images?q=tbn:ANd9GcSYipd9quRQBSkjYo7k2Aj-cIkrpRYDOMpvNg-z8xt7U3BIPsBS


Proyecto Processing utilizando el código de programación Java

Programa Processing - Descargar
Unidad 6 - ¿Cómo podemos dibujar objetos programando en Java?- Dibujos para practicar








Presentaciones
Actividades
Chapter I
Formas, dibujos y colores
Ejercicios sobre formas, dibujos y colores
Chapter II
Funcionamiento Processing - Mejorar dibujos
Mejorar dibujos
Chapter III
Crear movimiento
Crear movimiento