PLA DE CURS 3r ESO CURS 2014-15
Trimestre 1 - El corrent elèctric
external image RTEmagicC_corriente_electrica_04.jpg.jpgActivitat 1 - Veritats i mentides sobre l'electricitat


Activitat 2 - D'on ve l'electricitat que utilitzem?
Ficha: "La electricidad se distribuye"
Ficha: "Factura electricidad"
external image RTEmagicC_File0007_01.jpg.jpg


Activitat 3 - Resistència, Tensió i Intensitat
Enllaç - Conceptes bàsics d'electricitat
Ficha 1: L'àtom
Ficha 2: Mesures elèctriques
Ficha 3: Llei d'Ohm


descarga.jpg


Activitat final: Instal·lació elèctrica domèsticaEnllac a la feina del dia 27/10


external image dissenyweb.jpg

Trimestre 2 - Disseny de pàgines Web

Concurs d'elaboració de llocs Web: Webs al punt
Tema 1 - Programació en HTML

Enllaços de consulta:

Enllaç KhanAcademy: HTML/CSS Haciendo páginas Web
 • Codi grup 3A - ZVETHZ
 • Codi grup 3B- 2EAJP4
Enlace para colocar los colores en hexadecimal, para páginas Web


Programa per codificar HTML dins del navegador: https://thimble.webmaker.org/

Programa de descàrrega per codificar HTML, apte per Mac: http://www.sublimetext.com/2


Reptes de HTML que s'han de treballar de Khanacademy, del curs HTML/CSS Haciendo páginas Web:
 • Repte 1: Escriu un poema
 • Repte 2: Emfatitza un text
 • Repte 3: La teva llista d'aprenentatge
 • Repte 4: El viatge dels teus somnis

Repte avaluable de la Unitat 4: El viatge perfecte - Llibre de receptes


Trimestre 3 - Processing - Programació en llenguatge Java
external image images?q=tbn:ANd9GcSYipd9quRQBSkjYo7k2Aj-cIkrpRYDOMpvNg-z8xt7U3BIPsBS


Unitat 5 - Dibuixos amb llenguatge Java
- ¿Cómo podemos dibujar objetos programando en Java ?

Presentaciones
Actividades
Chapter I
Formas, dibujos y colores
Ejercicios sobre formas, dibujos y colores
Chapter II
Funcionamiento Processing - Mejorar dibujos
Mejorar dibujos
Chapter III
Crear movimiento
Crear movimiento


Grup A - Valoració dels dibuixos creatius. Plantilla i formulari per omplirGrup B - Valoració dels dibuixos creatius. Plantilla i formulari per omplir

Tasca Unitat 6 - Processing en movimentCalendari 3ESOUso eficaz de citas y referenciasTema 1-2 - Scratch - Com programar d'una manera fàcil?
Criteris d'avaluació: A, B, C, D, E i F

external image Scratch_Logo.png


Contingut:Taller sobre fonaments de la Programació gràfica


Aquest taller està pensat per a que els estudiants entenguin els conceptes de programació, que després desenvoluparan en les unitats de Robòtica i Creació de Videojocs..


Tema 3-4 - Robótica


external image legonxt-tribot.jpg
Unidad de Robótica: Solución de retos con el robot NXT


Programas útiles para LEGO NXT Mindstorm: http://bricxcc.sourceforge.net/utilities.html

wavrsocvt - convert .wav files into sound files for the NXT brick .rso files

Tema 5 - Christmas Card


external image images?q=tbn:ANd9GcRCWK6__YpfhHDtg6_ziovV8jBI-RQLYFrvjv5eqLKPhbbINT1U


Proyecto multimedia utilizando la plataforma Mydocumenta

Unidad 5 - Creación de una Christmas Card diferente: Christmas CardTema 6 - Processing - Programació en Java

external image images?q=tbn:ANd9GcSYipd9quRQBSkjYo7k2Aj-cIkrpRYDOMpvNg-z8xt7U3BIPsBS


Proyecto Processing utilizando el código de programación Java

Unidad 6 - ¿Cómo podemos dibujar objetos programando en Java?

Presentaciones
Actividades
Chapter I
Formas, dibujos y colores
Ejercicios sobre formas, dibujos y colores
Chapter II
Funcionamiento Processing - Mejorar dibujos
Mejorar dibujos
Chapter III
Crear movimiento
Crear movimiento
external image video-cameraman-thumb4142028.jpg

Contenido: Diseño y creación de un vídeo desde la idea inicial, pasando por el rodaje, hasta llegar a la edición


Unidad didáctica: Creación de un vídeo, de la idea al rodaje

Trabajar la idea para crear el vídeoENERGYbits: Historias pequeñas para un gran cambio

HISTORIAS PEQUEÑAS PARA UN GRAN CAMBIO ENERGY BITS es un proyecto mediático transversal que hace campaña por el uso sostenible de la energía. En el proyecto están implicados dieciséis socios que provienen de once países europeos y de otras partes del mundo. ENERGY BITS producirá 27 documentales cortos para la televisión, un vídeo juego educativo y un documental participativo.


¿Cuales son tus ideas para crear un futuro energético más sostenible?

Si tienes menos de 18 años, por qué no nos envías un mensaje en vídeo explicándonos qué crees que se debería hacer?. Puedes enviarnos tus opiniones pero también puedes involucrar a tu escuela.ENVIANOS TUS VIDEOS - ¿Estás listo para compartir tus ideas sobre la energía y su uso sostenible?. ¿Tu escuela tiene algunos proyectos interesantes sobre energía para mostrar y para compartir?

Puedes grabar un vídeo corto, que no dure más de 2 minutos, y enviarlo. Utiliza tu teléfono móvil o cualquier otro aparato que tengas. Publicaremos los mejores vídeos en este sitio web.
Tema 5 - Tecnologia de la llet - Quins processos segueix la llet, des de que surt de la granja fins que arriba a casa?
llet.pngCriteris d'avaluació: A, B, C, D, E i F
Contingut: Tecnologia de la llet. Sortida a Llet Pascual

Unitat de treball: Producció de llet i derivats


Enllaç a l'enquesta del iogurt - Grup Anna Membrive 3rA
Enllaç a l'enquesta tast de llet - Grup Laurens&company
Enllaç a l'enquesta Fèlix&cia

Tema 6 - Creació i publicació de pàgines Web des de HTML i Dreamweaver

Domini gratuït:
Imatge 1
Imatge 2
Imatge 3
Imatge 4

Servidor gratuït:
Imatge 1
Imatge 2
Imatge 3
Imatge 4
Imatge 5
Imatge 6
Imatge 7
Calendari 3r ESO


Proyecto 3r Trimestre

Proyecto final PAI - Proyecto Web: Mi aficion favorita

Recomendaciones para conseguir los mejores resultados en cada fase del proyecto:

 1. Soluciona las dudas de los apartados trabajados hasta el momento.
 2. Lee toda la fase del proyecto, centrándote en el apartado correspondiente al día de trabajo. Anota todas las dudas que tengas y las preguntas al profesor en la puesta en común o en el tiempo destinado a preguntas.
 3. Visita los ejemplos de trabajos en línea, ya valorados. Podrás comprobar cómo estudiantes de cursos anteriores han interpretado las instrucciones del dossier y se les ha valorado según estos criterios de evaluación. Ejemplos de trabajos en línea.
 4. Redacta el informe correspondiente a la fase en la que trabajes.
 5. Aplícate los criterios de evaluación en cada apartado, para obtener el nivel de logro 5-6. Realiza las correcciones oportunas.
 6. Aplícate los criterios de evaluación de la tabla final de la fase, para obtener un nivel de logro 5-6 al final del criterio. Realiza las correcciones oportunas.
 7. Aplícate la Autoevaluación de la fase correspondiente, sin enviarla, para saber qué debes mejorar de cada apartado. Realiza las correcciones oportunas.

Debes ser exigente en tus valoraciones, ya que este es un proyecto de moderación para enviar a la Oficina del Bachillerato Internacional (OBI)

Si has sido exigente en tus valoraciones, ahora estás en disposición de entregar el Informe y rellenar la Autoevaluación de la fase. Probablemente tu nota final de la fase estará en el nivel de logro superior 5-6.


Recuerda: Al entregar una fase del Proyecto debes rellenar el correspondiente Formulario de Autoevaluación

El Formulario de Autoevaluación se evalúa según la Tarea de Evaluación fases del proyecto
Avaluació: Bloc de classe

Tarea: Mapa de imágenes

Millores de l'informe PAI: Resolució d'un problema de la vida real utilitzant la funció SI


UNITAT 1: Full de càlcul

1.1 El programari per realitzar operacions. El full de càlcul com a eina ofimàtica. Treball amb cel·les, rang de cel·les, columnes, files, fulls i llibres.1.2 Formats. Llistes personalitzades. Immobilització de files i columnes. Operacions matemàtiques i fórmules. Referències absolutes i relatives.1.3 Gràfics. Ordenar i filtres. Projecte de la unitat.Els estudiants han de prendre consciència de les grans possibilitats que ofereixen els programes de fulls càlcul per realitzar gràfics, fer càlculs numèrics, presentar resultats, etc.

UNITAT 2: HTML

2.1 El meu primer Web. Format de text. Incorporació d’imatges. Vincles. 2.2 Taules. Formularis. Mapes d’imatges. Marcs.
Els estudiants han de conèixer les etiquetes bàsiques (HTML) d’una pàgina web, per entendre com s’estructuren les pàgines Web i per ajudar a corregir en moments puntuals aquells detalls que el programa editor no permet fer automàticament. Per això, abans d’endinsar als alumnes en el coneixement d’un programa editor, es creu convenient donar a conèixer els elements de codi més bàsics.

UNITAT 3: Disseny i Creació de Webs

3.1 Introducció. Textos i llistes. Imatges. Vincles.3.2 Taules. Formularis. Marcs. Capes.Els estudiants han de conèixer els editors de pàgines web per fer més fàcil la seva creació i no haver de memoritzar una gran quantitat d’ordres i d'etiquetes diferents. Els editors de pàgines Web generen el codi HTML a partir d’una filosofia WYSIWYG (What You See Is What You Get). L’estudiant fa una pàgina de manera semblant com si la fes amb un programa de tractament de text i el programa editor s’encarrega de traduir-lo al format HTML.

UNITAT 4: Animacions (I)

4.1 Introducció. Entorn de treball. Propietats de la pel·lícula. Guardar i provar una pel·lícula. 4.2 La primera animació. Eines de dibuix a flash. Línia de temps i capes.
Els estudiants aprendran a crear animacions i vídeos multimèdia, treballar la imatge en moviment, des de petites animacions fins a animacions i vídeos més elaborats. Aplicacions multimèdia, contes interactius, simulacions, jocs, etc.

UNITAT 5: Animacions (II)

5.1 Tipus de fotograma. Interpolació de moviment i forma. Fotogrames normals i clau. 5.2 Creació de símbols i botons. Introducció a les accions i so.
Els estudiants aprendran a crear animacions i vídeos multimèdia, treballar la imatge en moviment, des de petites animacions fins a animacions i vídeos més elaborats. Aplicacions multimèdia, contes interactius, simulacions, jocs, etc.

UNITAT 6: 1r Projecte PAI (I)

6.1 La meva afició. 6.2 Aplicació del cicle del disseny PAI en el projecte: Investigació, Disseny, Planificació, Creació i Avaluació.
L’estudiant ha de ser capaç d’explicar quina és la seva afició, aplicant les eines informàtiques que ha après durant tots els cursos de l’ESO.