Tema 5 - Taller de Robòtica subaquàtica
Criteris d'avaluació: A, B, C, D, E i F
external image robotsubmarin01.jpg
Contingut: Cicle del disseny aplicat a un procés constructiu / Mecànica i Electricitat

El taller consisteix en la planificació i construcció d'un vehicle submarí, a més de la realització d'experiments i proves per verificar que funciona a la piscina de la Universitat de Girona.

Els estudiants són els que toquen i construeixen amb les seves pròpies mans el vehicle i tots els altres elements. Posteriorment el proven i posen a punt per al seu funcionament òptim.

Finalment han de realitzar proves i reptes amb el robot construït, dins de la piscina. Una vegada han acabat, se'l poden emportar cap a casa.1a evaluación
2a evaluación

4a evaluación
5a evaluación
6a evaluación