Gratuito desde Google.es
Gratuito desde Google.es

external image Google+Sketchup.jpg

Herramientas: 1. Línea con el lápiz - Inicio, dirección y cantidad <L>
  • ¿Para qué sirve?
   Para dibujar aristas o líneas. Las líneas se pueden unir desde una cara. También se utiliza para dividir caras o recuperar caras eliminadas
  • ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo cambiar el tamaño de la línea con la herramienta mover? ¿Cómo se crean líneas precisas?
  • ¿Cómo se crea una cara? ¿Cómo se divide una cara?
  • ¿Cómo se crean o bloquean líneas por inferencia?
   • Inferencia - La alineación precisa entre la línea que se está dibujando y otros puntos o líneas del dibujo
   • Bloqueo de la línea en la dirección de un eje - Shift o flechas del teclado
  • ¿Cómo se divide un segmento en partes iguales? ¿Cómo se provoca la ruptura de una línea?
 2. Rectángulo - Inicio, dirección y cantidad <R>
  • ¿Para qué sirve?
   Para dibujar caras rectangulares, que se definen haciendo clic en dos ángulos opuestos con la forma deseada.
  • ¿Cómo dibujas un rectángulo? ¿Cómo dibujas un cuadrado? ¿Cómo creas una sección áurea?
  • ¿Cómo cambiar el tamaño o deformar el rectángulo con la herramienta mover? ¿Cómo crear rectángulos precisos?
  • ¿Cómo crear caras por inferencia con otros puntos o líneas?
  • ¿Cómo crear figuras a partir de la intersección de rectángulos?
 3. Empujar/Tirar- Inicio, dirección y cantidad <P>
  • ¿Para qué sirve?
   Para empujar caras o tirar de ellas para añadir o reducir volumen en los modelos. Puedes utilizar esta función para dar volumen a cualquier tipo de cara, ya sea circular, rectangular o abstracta.
  • ¿Cómo creas el volumen en la cara seleccionada? ¿Cómo creas una implosión de forma?
  • ¿Cómo creas el volumen a partir de un arco?
  • ¿Cómo crear volúmenes utilizando una medida de altura precisa?
  • ¿Cómo crear rápidamente edificios de varios niveles?
 4. Círculo - Inicio, dirección y cantidad <C>
  • ¿Para qué sirve?
   Para dibujar círculos.
  • ¿Cómo se define un círculo? ¿Dónde se puede dibujar? Sobre otra entidad o de forma aislada
  • ¿Cómo se puede cambiar el tamaño del círculo con la herramienta mover? ¿Cómo se crean círculos precisos?
  • ¿Cómo puedo copiar el círculo dibujado, en el plano donde estoy situado? Tecla Shift ¿Cómo puedo tener un volumen o implosión?
  • ¿Cómo puedo definir la precisión del círculo? Lados del círculo - Múltiple de 4 para coincidir con las patas de mesa, etc. ¿Cómo construir otros polígonos según el nº de lados

external image idea.gif

Métodos de trabajo:


 1. Selección de la plantilla más adecuada
 2. Ejes de coordenadas.
 3. Cambios del Personaje
 4. Navegación. Orbitar y desplazamiento con Shift
 5. Barras de herramientas
 6. Renderización - Modelación con kerkytea
 7. Información del modelo:
  • Unidades - Importante para la precisión del dibujo
  • Estadísticas - Todas las pruebas que se realizan se guardan en memoria. Purgar no usados
  • Recomendable trabajar con 2 archivos; uno definitivo y otro para hacer las pruebas
 8. Pulsando el cursor vuelve a la selección
 9. Moviendo el puntero el programa informa sobre el lugar donde te encuentras: punto final, punto medio, arista, etc.
 10. Agrupar dibujos para no tener que compartir aristas con otros componentes del dibujo.
 11. Selección de objetos:
  • 1 clic - selección de superfícies o aristas
  • 2 clics - todo aquello que esté tocando el mismo plano
  • 3 clics - todo lo que se comparte
  • creando un área
 12. Deselección de objetos, seleccionando con el shift o ctrl + shift pulsado
 13. Ver modelo centrado. Utilización de las lupas diversas
 14. Instructor - Explica cada herramienta activa para qué sirve, con instrucciones básicas y avanzadas


8. Línies amb llapis- L - començament, direcció i quantitat (veure fletxes)
Espai- torna al cursor
Longitud de la línia Intro... Punto medio y puntos finales
Rectángulo - tanques el l'angle de les rectes anteriors. Saps les mides del rectangle
Inferències (anar a buscar una referència) entre el rectangle inferior i la recta o rectangle superior
+ endavant - agrupar dibuixos, per no compartir arestes amb els altres components del dibuix.
10. Selecció objectes-: 1 clic superfícies, arestes; 2 clics tot el que s'estigui tocant en el mateix pla; 3 ó més tot el que comparteix i fent un àrea
Selecciono o deselecciono amb shift o ctrl+shift
11. Ver modelo centrado. Lupes diverses...
12. Instructor - Cada tecla activa per a què serveix, instruccions bàsiques i avançades. Important p.e. línia
13. Empujar/tirar - Créixer en volum
14. El cercle s'adapta al pla on estic. Si apreto Shift, se m'adapta el cercle en el pla de referència i el puc copiar fora de la supeerfície. Puc Empujar/tirar per fer un forat a dins de l'objecte o fer un sortint
Cercle Lados (definició del cercle) si té molta importància li donem + costats, en cas contrari, no cal.El nº de costats ha de ser múltiple de 4 per poder fer coincidir amb una taula, etc.
Construir el cercle fent servir el color del pla, seria bo dins dels eixos, no agafant qualsevol eix.

15. Seleccionar i amagar - per recuperar, edición, mostrar último o todo. compte, si hi ha alguna cosa agrupada, si amagem coses dins del grup, quan sortim no es veuen. Hem d'entrar dins del grup per a que es vegin.
16. Àrea exacta del que tenim seleccionat. Botó dret del ratolí, àrea del que tinc seleccionat, per capes o per material
17. Botó dret. Intersecar caras. Per esborrar el bony de la cara
18. Botó dret. Dar la vuelta...
19. Moure i copiar. Punt, cap a on i la quantitat i des del lloc adequat. Pots combinar 2 objectes, intersecar cares i buidar de dins per obtenir l'objecte desitjat.
20. Borrar, després de intersecar, esborra tots els plans que va tocant

Día 2 (veure youtube per fer escales, baranes, etc.) arquitectuba
1. Presionant la rodeta es pot orbitar pel dibuix
2. Inferència (referència propera)
3. Fer còpies de la figura: selecció + mover + introduir x5 si vull 5 còpies
4. Si copio l'inici i el final, ho divideixo entre 3 i col·locarà 3 objectes equidistants entre els 2 objectes
5. Dividir la línia, quan + acostem a la línia, menys o més divisions fa.
6. Crear una escala amb plans...
7. Girar, la tecla majúscula serveix per a que em conservi el pla de l'objecte anterior...
Girar una part, torsió de l'objecte
8. Rotar + Ctrl copia girant l'objecte. Multiplicar sobre un gir...
9. Crear grupo botó dret. L'aresta no pertany al grup
Estem dins del grup amb doble clic. Per sortir, doble clic a fora. Es poden agrupar grups encara que estiguin lluny i hagi parts entremig que no formin part del grup. Explotar, deixa d'existir el grup
10. Equidistancia- Fer finestres, xemeies, etc. Tirar endins i fora amb empujar
11. Eina de medir. + control permet medir amb línies auxiliars. Si està seleccionat el pla + fàcil
Les guies es queden a dins del grup
12. Gestor de capes.
Color por capa, per saber el que estic treballant
Agrupar els objectes en grups (per exemple finestres), colocar cada grup o objecte en una capa per a veure cada grup

(Molt important el nivell de precisió que volem, ja que podem posar molts detalls que després no es veuran)

13. Ventana - materiales es veu les que hi ha en el modelo. Si pinto el grup, pintarà toto el que hi hagi dins el grup
Canvi de color amb comptagotes (selecció). Els materials poden canviar-se de mides/proporció i també la direcció
14. Ventana - sombras. Posar latitud i longitud de l'any per saber l'ombra que hi haurà. No sap si hi ha algun davant que li fa ombra... Compte en tenir actiu aquesta opció, ja que va calculant tota l'estona el que fem
15. Archivo galería 3D Obtener modelos- Guarda a Componentes

http://www.kerkythea.net Posar llums, etc. No hi ha animacions
http://www.vray.com/vray_for_sketchup/
http://www.arquba.com/
KW98M-RVF44-993P3-FQB9G-TRMYJ