PLA DE CURS 1r ESOCalendari 1ESO

Trimestre 1 - Transmissió i transformació del moviment
Activitat 0 - Familiarització amb les peces de LEGO. Relacions de transmissió entre politges i engranatges


barredor.png


Activitat avaluadora 1 - Disseny i Construcció d'un cotxe escombraexternal image Asedio-Jerusalem.jpg


Activitat avaluadora 2 - Sota setge

Sota setge - Objectiu específic ASota setge - Objectiu específic B
Sota setge - Objectiu específic CSota setge - Objectiu específic DTrimestre 2 - Fonaments del dibuix tècnic


external image stock-vector-taxi-passenger-car-outlined-top-side-back-front-view-isolated-on-white-background-120498139.jpgUnitat 3 - Fonaments del dibuix tècnic - Unitat didàctica


Unitat 4- Interdisciplinar Disseny-Tecnologies i Matemàtiques - A Tecnologies heu de treballar les següents activitats:
  • Activitat 6 - Creació dels esbossos en grup - Comparació esbossos - Criteri avaluació A
  • Activitat 10 - Mesures Planta i Alçat - Errors de medició - Aprender a agafar mesures de camp
  • Activitat 11 - Dibuixos croquis general i detall de forma individual - Criteri avaluació B
  • Activitat 14 - Normes bàsiques d'acotació
  • Activitat 22 - Càlcul de l'escala adient
  • Activitat 24 - Dibuix plànol final - Criteri avaluació C

Criteris d'avaluació Unitat 4 Disseny-Tecnologies - Expressió de les nostres idees mitjançant el dibuix tècnic
Diferències entre esbós, croquis i plànol.Trimestre 3 - Disseny i Creació de pàgines Web amb HTML i CSS
external image dissenyweb.jpg

Unitat 5 - Treball amb HTML
Enllaç KhanAcademy: HTML/CSS Haciendo páginas Web - Curs per aprendre HTML i CSS

Enllaç per posar els colors en hexadecimal, per a pàgines Web


images.jpg


Tasca de la Unitat 5: El meu viatge perfecte


Tasca de la Unitat 6: La meva afició


Encuesta tutoría
UNITATS FORA DE SERVEI

Construcció d'un dispositiu per mesurar el temps - Com es mesura el temps?Criteris d'avaluació: A, B, C, D, E i Fexternal image historia-medicion-del-tiempo.jpg
Contingut: Fonaments de l'activitat tecnològica / Full càlcul

Unitat dissenyada a partir de "MYP Interact". Els estudiants es familiaritzen amb els criteris d'avaluació PAI.

Tasca Unitat 1 - "Dispositivo para medir el tiempo"Presentació - Com es medeix el temps? - Autoavaluació de la tasca -

Fulls de càlcul:


Tema 2 - Recollida d'aliments i joguines solidaris - Què podem fer per col·laborar amb la nostra comunitat?Criteris d'avaluació: A, B, C, D, E i F (aquest curs no es fa aquesta unitat)

external image images?q=tbn:ANd9GcSnD7_uqgOY0mUwWexzfpYHRYR3dn0kwBYFnpGMPhh249c7S-4GContingut: Presentacions multimèdia / Processador de textos

Unitat que s'emmarca a l'àrea de Comunitat i Servei i abasta tots els cursos del col·legi.

Tasca Unitat 2: "Presentación de Navidad"