Planificació de classe per a cada curs i grup

Per a consultes jgual@sek.es


external image documentos.gif
external image documentos.gif

1r ESO: Disseny i creació de Documents i publicacionsGrup
Data
Temari realitzat
Tasques a realitzar
external image InBa.png
external image InBa.png

1r A

25/01
27/01
01/02
03/02
08/02
10/02
15/02
17/02
22/02
24/02
Flash - Eines Dibuix - Text
Flash - Activitat Interpolació forma q/t/z/c
Tasca Flash1 - Presentar Interpolacions de forma
Tasca Flash1 - Sortida
Treballar Tasca 1 - Exàmens MCAS
SB - Treballar Tasca1
FESTA
REC - Lliurament Tasca Flash1 - Treballar Activitat1
Treballar Activitat2 - Exàmens MCAS
Treballar Activitat2
Flash - Activitat Interpolació de moviment
Flash - Combinació d'animacions I
Flash - Combinació d'animacions II
Repassar classe. Ninot animat
Acabar la interpolació de forma
Exercici interpolació forma
Acabar la interpolació de moviment
Acabar la interpolació de moviment
Acabar la interpolació de moviment
FESTA
Repassar classe
Repassar classe
Repassar classe

Grup
Data
Temari realitzat
Tasques a realitzar
external image InBa.png
external image InBa.png

1r B

26/01
29/01
02/02
05/02
09/02
12/02
16/02
19/02
23/02
26/02
Flash - Eines Dibuix - Text
Flash - Activitat Interpolació forma q/t/z/c
Flash - Propietats Interpolació forma
Flash - Presentar i treballar la Tasca Flash1 - MCAS
SB - Treballar Tasca Flash1
SB - Treballar Tasca Flash1
REC - Explicar i Treballar Activitat1
Entregar Tasca Flash1 - Treballar Activitat1- MCAS
Treballar Activitat2
Treballar Activitat3
Flash - Combinació d'animacions II
Flash - Combinació d'animacions III
Flash - Combinació d'animacions IV
Repassar classe. Ninot animat
Acabar la interpolació de forma
Exercici interpolació forma
Acabar la interpolació de moviment
Acabar la interpolació de moviment
Acabar la interpolació de moviment
Repassar classe
Repassar classe
Repassar classe
Repassar classe

Grup
Data
Temari realitzat
Tasques a realitzar
external image InBa.png
external image InBa.png

1r C

27/01
28/01
03/02
04/02
10/02
11/02
17/02
18/02
24/02
25/02
Flash - Explicar Interpolació forma
Flash - Activitat Interpolació forma q/t/z/c
Sortida - No classe
Flash - Explicació treball Interpolació de forma
SB - Dubtes del treball - Treballar Tasca1
SB - Treballar Tasca1
REC - Lliurament del treball 1 - Presentar activitat1
Treballar activitat1
Acabada Activitat1 - Treballar activitat2
Treballar activitat2
Flash - Combinació d'animacions I
Flash - Combinació d'animacions II
Flash - Combinació d'animacions III
Flash - Combinació d'animacions IV
Treballar la interpolació de forma
Acabar la interpolació de forma
No classe
Dubtes del treball
Activitat1
Activitat1
Activitat 2
Activitat 2
Repassar classe
Repassar classe
Repassar classe
Repassar classe


external image dissenyweb.jpg
external image dissenyweb.jpg


3r ESO: Disseny i creació de Webs i animacions
Grup
Data
Temari realitzat
Tasques a realitzar
external image InBa.png
external image InBa.png

3r A

26/01
29/01
02/02
05/02
09/02
12/02
16/02
19/02
23/02
26/02
Repassar HTML fins a taules
Prova avaluativa
Formularis I
Formularis II - Veure Macari
SB - Repàs HTML Exàmens
SB - Repàs HTML Exàmens
REC - Mapes d'imatges
Frames I
Frames II
Prova avaluativa
Introducció al so

Preparar examen
Prova avaluativa
Repassar classe
Repassar classe
Repassar classe
Repassar classe
Repassar classe
Repassar classe
Repassar classe
Prova avaluativa

Grup
Data
Temari realitzat
Tasques a realitzar
external image InBa.png
external image InBa.png

3r B

25/01
27/01
01/02
03/02
08/02
10/02
15/02
17/02
22/02
24/02
Repassar HTML fins a taules
1 Classe Flash
Prova avaluativa 3a aval
SORTIDA
Examen 1/2 classe - Lliçons 32. 33, 34 i 35
SB - Repàs HTML - Formularis
FESTA
REC - Falta Enviar formularios
Mapas de imágenes
Prova avaluativa
Frames I - II
Introducció al so

Preparar examen
Preparar examen
Prova avaluativa
SORTIDA
Repassar classe
Repassar classe
FESTA
Repassar classe
Repassar classe
Prova avaluativa
Repassar classe

Grup
Data
Temari realitzat
Tasques a realitzar
3r C
26/01
28/01
02/02
04/02
09/02
11/02
16/02
18/02
23/02
25/02
Repassar HTML fins a taules
Imatges - Links - Formularis I
Prova avaluativa
Formularis I - Fins a <select>
SB - Repàs HTML Exàmens
SB - Repàs HTML Exàmens
REC - Formularis (II)
Mapes d'imatges
Acabar Mapes d'imatges
Prova avaluativa
Frames I - II
Introducció al so

Preparar examen
Preparar examen
Prova avaluativa
Repassar classe
Repassar classe
Repassar classe
Repassar classe
Repassar classe
Repassar classe
Prova avaluativa


external image ibo.bmp
external image ibo.bmp


4º ESO: Projecte PAI i Flash


Arxiu de la Sortida a la Colònia Vidal


Grup
Data
Temari realitzat
Tasques a realitzar
external image InBa.png
external image InBa.png

4t A


26/01
27/01
28/01
02/02
03/02
04/02
09/02
10/02
11/02
16/02
17/02
18/02
23/02
24/02
25/02
Treballar Creació
Treballar Creació
Treballar Creació - Xerrada BI
Entregar Creació.
Comentar sortida. Treballar Avaluació
SORTIDA
Preparar l'informe de la sortida
Preparar l'informe de la sortida
Preparar l'informe de la sortida
SB - Treballar Avaluació
Rec - Lliurament informe sortida
Rec - Treballar Avaluació
Treballar Avaluació
Entregar Avaluació - Millora informe
Millora informe
Lliurament informe P-2

Creació P-2
Creació P-2
Creació P-2
Avaluació P-2
SORTIDA
Informe sortida
Informe sortida
Avaluació P-2
Avaluació P-2
Avaluació P-2
Avaluació P-2
Millora informe
Millora informe
Millora informe

Grup
Data
Temari realitzat
Tasques a realitzar
external image InBa.png
external image InBa.png

4t B


26/01
28/01
29/01
02/02
04/02
05/02
09/02
11/02
12/02
16/02
18/02
19/02
23/02
25/02
26/02
Treballar Creació
Treballar Creació
Treballar Creació
Entregar Creació.
Treballar Avaluació
Preparar l'informe de la sortida
Preparar l'informe de la sortida
SB - Preparar informe de la sortida
SB - Lliurament informe sortida - Treballar Avaluació
Carnestoltes - SB - Treballar Avaluació
Recus - Treballar Avaluació
Treballar Avaluació o Millora informe

Últim dia per entregar Avaluació -
Millora informe
Millora informe
Millora informe
Lliurament informe P-2

Creació P-2
Creació P-2
Creació P-2
Avaluació P-2
Informe sortida
Informe sortida
Avaluació P-2
Avaluació P-2
Avaluació P-2
Millora informe
Millora informe
Millora informe

Grupo
Data
Temari realitzat
Tasques a realitzar
4t C

27/01
28/01
29/01
03/02
04/02
05/02
10/02
11/02
12/02
17/02
18/02
19/02
24/02
25/02
26/02
Animacions d'eines de dibuix
Presentació animacions
Presentació animacions
SORTIDA
Preparar informe de la sortida
Preparar informe de la sortida
SB - Preparar informe de la sortida
SB - Preparar informe de la sortida
SB - Entregar informe Sortida
REC - Recuperació Tecno 3rESO - No classe
Activitat1 Flash
Activitat1 Flash
Activitat2 Flash
Activitat2 Flash
Editar el centre d'un objecte
Creació de símbols
Creació de botons
Añadir consejos de forma
Capas guía
Máscaras de capa
Introducción a las acciones
Introducción y propiedades del sonido
Repassar classe
Repassar classe
Repassar classe
SORTIDA
informe de la sortida
informe de la sortida
Repassar classe
Repassar classe
Repassar classe
Repassar classe
Repassar classe
Repassar classe
Repassar classe
Repassar classe

Grupo
Fecha
Temario realizado
Tareas a realizar
4t D

25/01
26/01
28/01
01/02
02/02
04/02
08/02
09/02
11/02
15/02
16/02
18/02
22/02
23/02
25/02
Animacions d'eines de dibuix
Presentació animacions
Presentació animacions
Presentació animacions
Presentació animacions
Preparar informe de la sortida
Preparar informe de la sortida
Preparar informe de la sortida
SB - Preparar informe de la sortida
FESTA
REC - Entregar informe Sortida

Activitat1 Flash
Activitat2 Flash
Activitat2 Flash
Centre d'un objecte
Creació de símbols
Creació de botons
Añadir consejos de forma
Capas guía
Máscaras de capa
Introducción a las acciones
Introducción y propiedades del sonido
Repassar classe
Repassar classe
Repassar classe
informe de la sortida
informe de la sortida
Repassar classe
Repassar classe
Repassar classe
Repassar classe
FESTA
Repassar classe
Repassar classe
Repassar classe